Přejete si nás kontaktovat?

Náhradní plnění

Back Home

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Jsou 3 možnosti jak povinný podíl splnit:

  • Zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností v povinném podílu min. 4% z celkového počtu zaměstnaných osob.
  • Prostřednictvím náhradní plnění odebrat zboží od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením.
  • Nesplníte-li povinný podíl jednou nebo dvěma z výše uvedených možností (lze kombinovat), musíte prostřednictvím svého úřadu práce odvést do státního rozpočtu částku, která je vypočítávána z 2,5 násobku průměrné mzdy.
Veškeré zboží a xerografický papír z naší nabídky je možné dodat v rámci náhradní plnění.
Podmínky, potvrzení od příslušného úřadu a další informace Vám rádi zašleme na vyžádání.