Zkuste splnit během letošních prázdnin malý úkol… Vyberte si jeden objektiv a foťte pouze s ním! Objevte nové pohledy, úhly a příběhy a získejte unikátní prázdninové fotografie!
Zdroj FB